Tarım-Gıda Kompleksi: GıdaPark

Yedi bölgenin her birinde yer alan GıdaPark’lar tamamen kamuya ait ve çeşitli tarım-gıda, atık ve lojistik akışların entegre edildiği komplekslerdir.

09 Mayıs 2021 4 Dakika Okuma Süresi
Tarım-Gıda Kompleksi: GıdaPark

Tarım kimyasallarının kullanımının ve tarım arazisi ihtiyacının artması, salgın hayvan hastalıkları ve hayvan refahına ilişkin artan etik kaygılar sürdürülebilir bir tarım-gıda sektörüne olan ihtiyacı doğurmaktadır. Fakat tarım-gıda sistemlerinde reform gerçekleştirmek oldukça zordur. Kurumlar aracılığıyla resmileştirilen veya normlar olarak gömülü olan tarım-gıda zincirindeki rutinler radikal değişimlere oldukça dirençlidir.

Bu direnç kusursuza yakın gıda güvenliği sistemine, ileri teknolojik altyapıya ve sürdürülebilir tarım-gıda sistemine sahip kamusal bir kompleks ihtiyacına engel olarak kabul edilmemelidir. GıdaPark’lar çiftlik hayvanı yetiştiriciliği, güvenli gıda üretimi, tarım-gıda ar-ge araştırmaları, ileri teknoloji tarım-gıda makineleri üretimi, ileri biyoteknolojik araştırmalar gibi çeşitli tarım-gıda, atık ve lojistik akışların entegre edildiği komplekslerdir.

Yedi bölgenin her birinde yer alan GıdaPark’lar tamamen kamuya ait, yönetimleri ve kurulları da ilgili bakanlıklar, TMMOB, TVHB, TTB ve üniversitelerin görevlendirdiği akademisyenlerden oluşmaktadır.

GıdaPark Nasıl Bir Altyapıya Sahip?

GıdaPark yüksek düzeyde bilgi ve teknoloji girdisiyle endüstriyel olarak yüksek verimli gıda işleme ve üretimini bir araya getirmektedir. GıdaPark daha düşük kirletici emisyona erişilmesini, lojistik giderlerin ve bulaşıcı hastalık risklerinin azalmasını, kırsal alanlardaki arazi mevcudiyetinin arttırılmasını sağlamaktadır.

GıdaPark atık akışlarını ve bütünleşmiş sürdürülebilir tarım-gıda tedarik zincirini uygulanabilir hale getirmek için gerekli olan gelişmiş altyapıya sahiptir. Komplekslerde faaliyet gösteren çiftçilere, besicilere ve girişimlerin personellerine yaşam boyu eğitim verilerek bütün teknolojik yenilikler periyodik olarak aktarılmaktadır.

GıdaPark Nasıl Bir Üretim Sağlıyor?

GıdaPark dikey tarım uygulama alanları, sürdürülebilir sulama faaliyetleri, en temelinde ise ileri teknolojik tarım uygulamalarıyla çiftçilere pilot uygulama alanları ve süreç içerisinde gerekli akademik destek sağlamaktadır. Tarımsal üretimin yanı sıra inovatif ve fonksiyonel gıda üretimi için ileri teknolojik altyapı da sağlamaktadır.

Genel hatlarıyla bu GıdaPark kompleksi; ileri teknolojik üretim tekniklerini uygulayan, geliştiren, bunları üreticiye aktaran, gerekli ar-ge çalışmaları için akademik destek sağlayan bir komplekstir.

GıdaPark Eşsiz Bir Know-How Oluşturuyor

GıdaPark’ın yol haritalarını oluşturabilmek, alanda faaliyet gösteren işletmelere bilimsel danışmanlık yapabilmek için yine ilgili bakanlıklar, TMMOB, TVHB, TTB ve üniversitelerin görevlendirdiği akademisyenlerin yer alacağı bir Ar-Ge Kurulu bulunmaktadır.

Ayrıca TMMOB, akademi ve ilgili bakanlık temsilcilerinin yer aldığı Gıda Makineleri Bilim Kurulu, fonksiyonel gıdalar üzerine çalışma gerçekleştiren kuruluşlara bilimsel destek sağlamak için bu alanda uzman gıda ve genetik mühendisleri, tıp doktorları, diyetisyenler, akademisyenlerden oluşan Fonksiyonel Gıdalar Ar-Ge Kurulu’yla bakanlık, akademi ve TMMOB’dan uzmanların yer aldığı Yeni Gıdalar ve GDO Araştırma Merkezi bulunmaktadır.

Ayrıca tarım-gıda makineleri üretimi, altyapı ve iletişim sistemleri, bilişim teknolojileri kurmak için girişimlere ASELSAN, TÜBİTAK, MKEK tarafından makine, elektrik, elektronik ve bilişim alanlarından teknoloji ve bilgi transferi sağlanmaktadır.

Sürdürülebilir Bir Atık Yönetimi

GıdaPark sürdürülebilir tarımsal kalkınmayı gerçekleştirmek için mikro düzeyde, orta düzeyde ve makro düzeyde çalışmalar gerçekleştirmektedir. GıdaPark Kompleksleri endüstriyel bir sistem olarak yenilenebilir enerji kullanımına yönelir ve yeniden kullanımı engelleyen toksik kimyasalların kullanımını ortadan kaldırır, malzemelerin, ürünlerin, sistemlerin ve iş modellerinin eko-tasarımıyla atıkların bertaraf edilmesini sağlamaktadır.

Akademi, Kamu, Girişimci ve Üretici Bir Arada

GıdaPark içerisinde faaliyette bulunan her şey TSE tarafından belgelendirilmekte ve bütün üretim hatlarında standarda uygun üretim gerçekleştirilmektedir. Ayrıca GıdaPark’larda prototip tarım ve gıda makineleri Ulusal Gıda Akademisi Pilot Tesisleri’nde ve Atatürk Orman Çiftliği’nde test edilerek geliştirilmekte ve çiftçiler de dikey tarım sahalarında üretim gerçekleştirilmektedir.

GıdaPark bünyesinde üretim gerçekleştiren çiftçilerin üretim giderleri devlet tarafından desteklenmekte ve biyoteknolojik üretim gerçekleştiren girişimlere de araştırma desteği sağlanmaktadır. GıdaPark’lar ise tamamen kamuya ait ve akademik özerkliğe sahip olup bütün tesisler kamusal üretim tesisi olarak adlandırılmış, bünyesinde yer alan işletmeler ise belirli bir ölçeğe ulaşana kadar bu alanda faaliyet göstermektedir.

Kâr amacı olmayan yeni kuruluşlara da gerekli desteği sağlayan bu kompleks ayrıca yurttaşların burada üretilen ürünleri uygun fiyatlarla satın alabileceği mini marketleri de bünyesinde barındırıyor.

KAYNAKÇA

Bunlar İlginizi Çekebilir

AGPAM’ın sizin için önerdiği çalışmaları okuyun.

Mühendisin Sanatı

Teknoloji ve tasarımın fikirsel olarak sanatla buluştuğu ortak noktada bir bilim dalı olan mühendislik basamağına da ulaşılıyor.

09 Mayıs 2021 6 Dakika Okuma Süresi
Dezenformasyon

Dezenformasyon teyidi yapılamayacak kadar kısa sürede yüksek paylaşım hızına ulaşılıyor. Peki gıdalarla ilgili basına düşen her haber büyük...

09 Mayıs 2021 6 Dakika Okuma Süresi
Kandırılıyor muyuz?

Ekonominin negatif ivmesinden etkilenen gıda üretimi ve alım gücü maalesef ki etikten tamamen uzak bir piyasanın büyümesine sebep oluyor....

09 Mayıs 2021 6 Dakika Okuma Süresi
Bültene abone olun!

Yazılarımız otomatik olarak mail kutunuza düşsün.
Spam göndermiyoruz!