George Monbiot: “Bankalar gibi gıda sistemi de çökmek üzere”

Gıda sistemi çökmek üzere. Ama sebep pandemi ya da Ukrayna'nın İşgali değil. Sistem en refah döneminde çökmeye başladı.

25 Mayıs 2022 5 Dakika Okuma Süresi
George Monbiot: “Bankalar gibi gıda sistemi de çökmek üzere”

Muazzam büyüklükteki gıda üreticileri çok fazla güce sahip ve yasa yapıcılar neler olduğunu zar zor anlıyor. Bu size tanıdık geliyor mu?

Son birkaç yıldır bilim adamları, hükümetlerin duymayı reddettiği bir alarmı çılgınca çalıyorlar. Küresel gıda sistemi, 2008 yılındaki küresel finansal sistemi gibi görünmeye başlıyor.

Mali çöküş insan refahı için yıkıcı olsa da gıda sisteminin çöküşü hakkında konuşmaya gerek bile yok. Bir şeylerin hızla yanlış gittiğine dair kanıtlar hızla artıyor. Gıda fiyatlarındaki mevcut artış, sistemik istikrarsızlığın son işareti gibi görünüyor.

Birçok insan gıda krizinin pandemi ve Ukrayna'nın işgalinin bir kombinasyonundan kaynaklandığını varsayıyor. Bunlar önemli faktörler olsa da altta yatan bir sorunu gizliyor. Yıllarca açlık azalıyormuş gibi görünüyordu. Yetersiz beslenen insan sayısı 2005'te 811 milyondan 2014'te 607 milyona düştü. Ancak 2015'te eğilim değişmeye başladı. Açlık o zamandan beri artıyor. 2019'da 650 milyona ve 2020'de tekrar 811 milyona yükseldi. Bu yıl muhtemelen çok daha kötü bir artış yaşanacak.

Şimdi gerçekten kötü haber için hazırlanın. Bu, büyük bir bolluğun olduğu bir zamanda yaşandı. Küresel gıda üretimi, yarım yüzyıldan fazla bir süredir istikrarlı bir şekilde artıyor ve nüfus artışını rahat bir şekilde geride bırakıyor. Geçen yıl, küresel buğday hasadı hiç olmadığı kadar yüksekti. Şaşırtıcı bir şekilde, dünya gıda fiyatları düşmeye başladığında yetersiz beslenen insanların sayısı artmaya başladı. 2014'te küresel gıda fiyat endeksi 115 puanda kaldı. 2015 yılında 93'e düştü ve 2021 yılına kadar 100'ün altında kaldı.

Sadece son iki yılda arttı. Gıda fiyatlarındaki artış, geçen ay İngiltere'de %9'a ulaşan enflasyonun ana etkenlerinden biriydi. Zengin ülkelerdeki birçok insan için bile gıda ulaşılamaz duruma geliyor. Yoksul ülkelerdeki etkisi çok daha kötü.

Peki neler oluyor? Küresel gıda sistemi, küresel finans gibi milyarlarca etkileşimden kendiliğinden gelişen karmaşık bir sistemdir. Karmaşık sistemler mantık dışı özelliklere sahiptir. Kendi kendini organize eden özellikleri onları stabilize ettiği için belirli koşullar altında esnektirler. Ancak stres arttıkça, aynı özellikler ağ üzerinden şoklar iletmeye başlar. Belli bir noktanın ötesinde, küçük bir rahatsızlık tüm sistemi kritik eşiğinin üzerine devirebilir ve bunun üzerine sistem aniden ve durdurulamaz bir şekilde çökebilir.

Artık sistemlerin dayanıklı mı yoksa kırılgan mı olduklarını tahmin etmeye yetecek kadar bilgimiz var. Bilim adamları, karmaşık sistemleri düğümler ve bağlantılardan oluşan bir ağ olarak tanımlar. Düğümler eski moda bir ağdaki düğümler gibidir; bağlantılar, onları birbirine bağlayan dizelerdir. Gıda sistemindeki düğümler tahıl, tohum ve çiftlik kimyasalları ticareti yapan şirketleri, başlıca ihracatçıları ve ithalatçıları ve gıdaların geçtiği limanları içerir. Bağlantılar onların ticari ve kurumsal ilişkileridir.

Düğümler çeşitli şekillerde davranıyorsa ve birbirleriyle bağlantıları zayıfsa, sistemin esnek olması muhtemeldir. Belirli düğümler baskın hale gelirse, benzer şekilde davranmaya başlarsa ve güçlü bir şekilde bağlantılıysa sistem muhtemelen kırılgan olacaktır. 2008 krizine yaklaşımda büyük bankalar aynı kâr kaynaklarını takip ettikleri için benzer stratejiler ve benzer risk yönetimi yöntemleri geliştirdiler. Yasa yapıcıların pek anlayamadığı şekillerde birbirleriyle güçlü bir şekilde bağlantılı hale geldiler. Lehman Brothers başarısız olduğunda herkesi aşağı çekmekle tehdit etti.

İşte küresel gıda sistemini inceleyenlere soğuk korku salan şey. Son yıllarda tıpkı 2000'li yıllarda finansta olduğu gibi gıda sistemindeki kilit düğümler şişmiş, bağlantıları daha güçlü hale gelmiş, iş stratejileri yakınsamış, senkronize olmuş ve sistemik çöküşü engelleyebilecek özellikler gelişmiştir.

Bir tahmine göre küresel tahıl ticaretinin %90'ını sadece dört şirket kontrol ediyor. Aynı şirketler tohum, kimyasal, işleme, paketleme, dağıtım ve perakende satın alıyor. 18 yıl içinde buğday ve pirinç ihracatçıları ve ithalatçıları arasındaki ticari bağlantıların sayısı iki katına çıktı. Uluslar şimdi süper ithalatçılar ve süper ihracatçılar olarak kutuplaşıyor. Bu ticaretin çoğu Türk Boğazları, Süveyş, Panama kanalları, Hürmüz, Bab-el-Mandeb ve Malacca Boğazları gibi hassas geçitlerden geçmektedir.

İnsanlık tarihindeki en hızlı kültürel değişimlerden biri küresel standart diyete yakınlaşmaktır. Gıdalarımız yerel olarak daha çeşitli hale gelirken, küresel olarak daha az çeşitli hale geldi. Sadece dört ürün – buğday, pirinç, mısır ve soya – çiftçiler tarafından yetiştirilen ürünlerin neredeyse %60'ını oluşturuyor. Üretimleri şu anda Rusya ve Ukrayna’da dahil olmak üzere bir avuç ülkede yoğunlaşıyor. Küresel standart diyet, aynı şirketler tarafından aynı tohum, kimyasal ve makine paketleri ile tedarik edilen ve aynı çevresel şoklara karşı savunmasız olan küresel standart çiftçilik tarafından yetiştirilmektedir.

Gıda endüstrisi finans sektörüyle sıkı sıkıya bağlı hale geliyor ve sistemin ağ yoğunluğu artırıyor. Bu durum sistemi ardışık başarısızlıklara karşı daha duyarlı hale getiriyor. Dünyanın her yerinde ticaret engelleri ortadan kalktı, yollar ve limanlar iyileştirildi. Bu da küresel lojistik ağını kolaylaştırdı. Bu sorunsuz sistemin gıda güvenliğini artıracağını düşünebilirsiniz. Ancak şirketlerin stoktan akışa geçerek depolama ve stok maliyetlerini düşürmelerine izin verdi. Ancak teslimatlar kesintiye uğrarsa veya talepte hızlı bir artış olursa raflar aniden boşalabilir.

Artık küresel gıda sistemi yalnızca kendi iç kırılganlıklarını değil, aynı zamanda birbirleriyle etkileşime girebilecek çevresel ve politik aksaklıkları da atlatmak zorundadır. Güncel bir örnek vermek gerekirse, Nisan ayı ortasında Hindistan hükümeti, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden kaynaklanan küresel gıda ihracatındaki açığı kapatabileceğini öne sürdü. Sadece bir ay sonra, mahsuller yıkıcı bir sıcak hava dalgasında buruştuktan sonra buğday ihracatını yasakladı.

Küresel gıda üretimini hem coğrafi olarak hem de mahsul ve tarım teknikleri açısından acilen çeşitlendirmemiz gerekiyor. Büyük şirketlerin ve finansal spekülatörlerin pençesini kırmamız gerekiyor. Tamamen farklı yollarla gıda üreten yedekleme sistemleri oluşturmamız gerekiyor. Kendi verimliliğiyle tehdit edilen bir sisteme yedek kapasite eklememiz gerekiyor.

Eğer bu kadar çok kişi eşi görülmemiş bir lütuf anında aç kalırsa çevresel bozulmanın neden olabileceği büyük mahsul başarısızlığının sonuçları hayal gücüne meydan okuyabilir. Sistem değişmeli.

KAYNAKÇA

Bunlar İlginizi Çekebilir

AGPAM’ın sizin için önerdiği çalışmaları okuyun.

Gıdanın Mühendisi mi Olur?

İyi bir üretim için gıda güvenliği kurallarına uyan ve üretimde gıda biliminin ışığını takip edecek personeller aranıyor. Ama sahiden gıdanın...

09 Mayıs 2021 7 Dakika Okuma Süresi
Bültene abone olun!

Yazılarımız otomatik olarak mail kutunuza düşsün.
Spam göndermiyoruz!