Zeynep Dilara Yavuz

AGPAM ekibinden Zeynep Dilara Yavuz'u tanıyın.

Yıldız Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünde lisans eğitimini sürdürmektedir. Lisans eğitimi boyunca TMMOB Gıda Mühendisleri Odası YTÜ Öğrenci Temsilciliği'nde çeşitli görevlerde bulunmuştur. Halen TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Gıda Güvenliği Komisyonu'nda görev almaktadır. 

Çevre politikaları ve savunuculuk üzerine eğitimler almış ve toprak, biyolojik çeşitlilik, sürdürülebilirlik gibi konularda eğitimlerde rol almıştır. Sürdürülebilirlik alanında bazı etkinliklerin organizasyonunda da görevler almıştır.

Adil, sürdürülebilir bir gıda sistemin mümkün olduğunu düşünmekte ve gıda ve tarım alanındaki zenginliklerini koruyan, değerlendiren, teknoloji üreten bir Türkiye hayali ile gıda politikaları üzerine görüş ve öneriler ortaya koymaktadır.

Sosyal Medya
E-Mail Adresi